Ortodonti Nedir

Ortodonti Nedir?

Ortodonti kelimesi, Latince ortho ve odons birleşiminden oluşan bir kelimedir. Kelime anlamından da anlaşılacağı gibi ortodonti dişler, üst çene ve alt çenede dişlerin yarım ay biçimindeki dizilişleri yani diş arkı; dişeti, yanak, dil, dudak gibi dokuların karşılıklı ilişkilerinin uyumu gibi konularla ilgilenen bir diş hekimliği uzmanlık alanıdır.

Ortodontist Kimdir?

Ortodonti uzmanları yani ortodontistler diş, çene ve yüz düzensizliklerinden kaynaklanan çapraşıklık, çiğneme, yutkunma,  konuşma, solunum gibi şekil ve fonksiyon bozukluklarının önlenmesi, eğer varsa bu bozuklukların tedavi edilmesi için uğraş verir. Ortodontist ortodonti tedavisi yapan diş hekimi anlamına gelen bir terimdir. Ortodontist denildiğinde esasen ortodonti alanında uzmanlığını tamamlamış diş hekimi kastedilmektedir.

Ortodonti uzmanı olabilmek için 18 Temmuz 2009 tarih ve 27292 sayılı Resmî Gazete yayımlanan “Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” gereğince diş hekimliği fakültesini bitirdikten sonra dört yıllık bir eğitim alınması gerekmektedir. Yani ortodontist diş hekimliği fakültesinden sonra en az 4 yıl süreyle ortodonti ihtisası yapan ve ihtisasını başarıyla tamamlayan diş hekimi demektir.

Ortodonti ihtisasında diş hekimlerine diş hareketinin kontrol edilmesi yanında çene eklemi, çene kemikleri ve yüz gelişimini kontrol etmek ve yönlendirmek için çene ve yüz ortopedisi alanında da gerekli bilgi ve beceriler kazandırılır.

Ortodonti alanı bilim dünyasında sürekli gelişen bir alan olduğu için ortodontistler sürekli kendilerini yeniler ve bu alanda gelişen teknolojiyi yakından takip etmektedirler. Ortodontistlerin uzmanlık almalarının yanı sıra tüm dünya da uluslararası bilimsel çalışmalara ait sertifikaları ve yurt dışında yayınlanmış makaleleri mevcuttur.

Ortodontik tedavi nedir, kimler tarafından yapılır?

Alt ve üst çene (mandibulave maksilla) üzerinde normalde olmaları gereken konumlarında ve normal dizilişlerinde olmayan dişlere belli bir süre ortodontik kuvvetler uygulayarak çene kemiği içinde yer değiştirmeleri ve normalde olmaları gereken konumlarına getirilmesi işlemidir. Çenelerdeki kapanış bozuklukları ve dengesiz büyüme veya gelişim problemleri de ortodonti uzmanlık alanının konusudur.

Ancak bu tür problemlerin tedavisinde diğer uzmanlık alanlarıyla işbirliği ve konsültans gerekebilir. Ortodontik tedavi ile fonksiyon kayıpları giderildiği gibi diş ve yüze estetik bir görünüm de kazandırılmış olur. Ancak ortodonti de esas olan estetik değil kişinin sağlığıdır. Dişlerin sıralı ve düzgün olması da hem sağlık açısından hem de estetik açıdan önemlidir.

Ortodonti aynı zamanda baş ve boyun bölgesindeki gelişmeleri de takip eder. Halk arasında ortodontinin yalnızca dişler ile ilgilendiği sanılsa da aslında ortodontistler, genellikle dişlerdeki bozuklukları gidermesinin dışında baş, boyunun ve çene kemiğinin gelişim döneminin takibini yapar. Ayrıca iskeletsel bozukluklar, bebeklerde dudak yarıkları, uyku apnesi (OSAS), anomaliler gibi bir takım hastalıklarda ortodontistlerin alanına girmektedir.

Ortodontik tedavi ile düzeltilen rahatsızlıklar nelerdir?

  • Diş çapraşıklıkları, çenelerdeki kapanış bozuklukları gibi problemlerin düzeltilmesi,
  • Üst çene veya alt çene kemikleri ve çene eklemindeki dengesiz büyüme sonucunda oluşan kusurların düzeltilmesi,
  • Diş çapraşıklıkları veya kapanış bozukluklarına bağlı olarak gelişen çiğneme, yutkunma,  konuşma, solunum güçlüğü gibi problemlerinin düzeltilmesi
  • Kusursuz ve etkileyici gülüşler
  • Dişlerin daha fazla işlev görmesi
  • Kişinin kendine güveninin artması
  • Temizlemede kolaylık
  • Daha belirgin konuşma
  • Çocuklarda daimi olarak düzenli dişlere sahip olmaları için uygun pozisyon karşılaşabilecekleri problemler de ciddi oranda azalma
  • Sürekli olarak sağlıklı diş ve diş eti